Бр. на ноќите поминати во Hurghada помеѓу

и
Pegasus Airlines
Skopje
09:05
26/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:30
27/05/2021
Hurghada
easyJet
Hurghada
17:55
02/06/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
16:30
03/06/2021
Skopje
EUR29700EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
17:40
01/06/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:25
02/06/2021
Hurghada
Hurghada
22:05
02/06/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
12:10
04/06/2021
Skopje
EUR33165EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
17:40
01/06/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:25
02/06/2021
Hurghada
Hurghada
01:45
11/06/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
10:45
11/06/2021
Skopje
EUR30085EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:35
01/07/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:30
02/07/2021
Hurghada
Hurghada
02:45
11/07/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
11:00
11/07/2021
Skopje
EUR32725EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:35
01/07/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:30
02/07/2021
Hurghada
Hurghada
02:45
12/07/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
10:55
12/07/2021
Skopje
EUR30965EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
17:40
20/07/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:25
21/07/2021
Hurghada
Hurghada
03:25
27/07/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
17:00
27/07/2021
Skopje
EUR37015EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:40
06/08/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
01:45
07/08/2021
Hurghada
Hurghada
02:45
15/08/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
11:00
15/08/2021
Skopje
EUR31763EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:40
14/08/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
01:45
15/08/2021
Hurghada
Hurghada
03:25
19/08/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
10:55
19/08/2021
Skopje
EUR31845EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:40
15/08/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:25
16/08/2021
Hurghada
Hurghada
02:45
21/08/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
11:00
21/08/2021
Skopje
EUR34064EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
11:40
15/08/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
00:25
16/08/2021
Hurghada
Hurghada
01:45
22/08/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
11:00
22/08/2021
Skopje
EUR34394EUR
Детали
1 Возрасен
Skopje
07:00
20/09/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Hurghada
14:55
21/09/2021
Hurghada
Hurghada
03:25
30/09/2021
Hurghada
враќање
со преседнување
Skopje
10:55
30/09/2021
Skopje
EUR30635EUR
Детали
1 Возрасен