Бр. на ноќите поминати во Shanghai помеѓу

и
Lufthansa
Skopje
12:35
14/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
15/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
27/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
28/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
14/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
15/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
30/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
31/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
14/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
15/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
31/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
01/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
14/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
15/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
01/06/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
02/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
15/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
16/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
27/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
28/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
15/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
16/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
30/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
31/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
18/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
28/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
29/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
18/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
29/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
30/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Austrian Airlines
Skopje
04:30
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
06:00
18/05/2021
Pudong
Austrian Airlines
Pudong
10:10
30/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
23:55
30/05/2021
Skopje
EUR67685EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
18/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
31/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
01/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
18/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
01/06/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
02/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
17/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
18/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
02/06/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
03/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
18/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
19/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
28/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
29/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
18/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
19/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
29/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
30/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
18/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
19/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
30/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
31/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
12:35
18/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
19/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
31/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
01/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
04:30
19/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
20/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
28/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
29/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
04:30
19/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
20/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
29/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
30/05/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
04:30
19/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
20/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
31/05/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
01/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен
Lufthansa
Skopje
04:30
19/05/2021
Skopje
заминување
со преседнување
Pudong
15:20
20/05/2021
Pudong
Lufthansa
Pudong
23:35
01/06/2021
Pudong
враќање
со преседнување
Skopje
11:50
02/06/2021
Skopje
EUR76028EUR
Детали
1 Возрасен