width: 100%, height:1px

Хотелско сместување

20px

COVID 19 - Информации за влез во Р. Хрватска

Од 01.04.2021, влез во Хрватска ќе биде дозволен на три начини:
1. Со потврда за вакцинација против Ковид-19
* Без разлика која вакцина ја има примено патникот, влез во Хрватска е дозволен 14 дена по примање на втората доза.
2. Со негативен PCR или антиген тест (кој е на листа на ЕУ)
3. Со документ за прележана инфекција со коронавирус, не постар од шест месеци од датумот на влез во земјата.

width: 100%, height:1px